Werkwijze

Verwijzing:
Voor de vergoeding van de logopedische behandeling heeft u een verwijsbrief nodig van uw arts of specialist. Hoewel logopedie Direct Toegankelijk is en Logopediepraktijk Oosterhout-Noord Direct Toegankelijk gecertificeerd is, eisen meerdere zorgverzekeraars toch een verwijzing. Daarom heeft Logopediepraktijk Oosterhout-Noord ervoor gekozen om bij voorkeur te behandelen op verwijzing van een arts.

Eerste afspraak:
Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • de verwijsbrief
  • een geldig identiteitsbewijs
  • de zorgverzekeringspas
  • belangrijke onderzoeksgegevens/verslagen

Vergoeding:
Logopedie, op medische indicatie,  wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Voor volwassenen geldt het eigen risico, voor kinderen  niet. Logopediepraktijk Oosterhout-Noord declareert direct bij de zorgverzekeraar. Logopediepraktijk Oosterhout-Noord heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract. Vraag uw logopedist naar meer informatie.

Behandeling:
De eerste afspraak duurt ongeveer 45 minuten. Na bepalen van de hulpvraag/contactreden worden relevante gegevens verzameld door vragen en door een screening en/of onderzoek. De logopedische diagnose wordt gesteld en er wordt bekeken of er een indicatie is voor logopedische behandeling. Een behandelsessie duurt ongeveer 25 minuten. Het behandelplan wordt met u besproken. Het aantal behandelingen is onder andere afhankelijk van de klacht. Ouders zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de behandeling van hun kind, zo kunnen zij zien wat er geleerd wordt zodat zij de oefeningen en werkwijze ook thuis kunnen toepassen.
Het geheel wordt met u vastgelegd in een behandelovereenkomst.

Afspraak afzeggen:
Kunt u de gemaakte afspraak niet nakomen dan dient u uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch, per mail, sms of whattsapp af te zeggen. Eventueel kunt u een voice-mail bericht inspreken op telefoonnummer 06-42661045. Afspraken voor maandag dient u uiterlijk de vrijdag ervoor af te zeggen vóór 12.00 uur. Zegt u te laat of niet af dan wordt de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht en ontvangt u een verzuimnota. De kosten van een verzuimnota worden niet door de zorgverzekering vergoed.